Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych – ogólnie

Dane osobowe gromadzone są w celu:

  • Zapewnienia świadczenia żądanej usługi
  • Jak najbardziej skutecznej odpowiedzi na pytanie
  • Wewnętrznego przetwarzania danych statystycznych

Okres ważności Polityki Prywatności

Z chwilą przesłania danych osobowych, zgadzasz się na kontakt z autorem i przyznajesz mu prawo do umieszczenia Cię na liście mailingowej – z chwilą wyrażenia na to zgody, wyrażasz wyraźną zgodę na kontakt. Ochrona Twoich danych osobowych jest stała, jednak w każdej chwili możesz poprosić o usunięcie Twoich danych osobowych z listy mailingowej, poprzez wysłanie bezpośredniego żądania.

Treść Polityki Prywatności

Autor nie sprzedaje, nie wypożycza i nie udostępnia Twojego adresu e-mail oraz innych danych osobowych zarówno prawnym, jak i fizycznym osobom trzecim bez Twojej zgody. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe błędy lub błędy spowodowane działaniem siły wyższej lub innych objektywnych okoliczności powodujących przypadkowe naruszenie gwarantowanej ochrony Twoich danych osobowych, jednak zapewnia, że błąd zostanie usunięty tak szybko, jak to możliwe.

Gromadzone są tylko te dane osobowe, które zostały dobrowolnie dostarczone. Do tego, aby uzyskać dostęp do bloga, nie jest wymagane dostarczenie przez Ciebie danych osobowych.

Autor nie sprzedaje, nie przekazuje i nie ujawnia danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem swojego bloga nikomu, z wyjątkiem sytuacji, w których:

  • jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych,
  • jest to konieczne ze względu na ochronę życia lub integralności fizycznej, a Ty nie masz możliwości wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
  • jest to konieczne do zadań wykonywanych w interesie publicznym,

Tajność danych osobowych

W trakcie odwiedzania tego bloga, Twoje dane osobowe pozostają tajne, chyba że chcesz je dobrowolnie ujawnić. Autor zobowiązuje się nie ujawniać oraz nie przekazywać zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji określonych w poprzednim rozdziale.

Statystyki serwera

Globalny serwer sieciowy korzysta z oprogramowania statystycznego. Programy te są standardową charakterystyką wszystkich serwerów internetowych i nie są charakterystyczne tylko dla tego bloga.

Wykorzystywanie plików cookie (Cookies)

Dla ułatwienia przeglądania bloga, globalny serwer sieciowy wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które serwer umieszcza na komputerze użytkownika podczas odwiedzania tych części stron, które wymagają wprowadzenia nazwy użytkownika oraz hasła. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów lub instalowania wirusów na Twoim komputerze. Pliki cookie ustawione przez serwer internetowy są automatycznie usuwane z Twojego komputera po zakończeniu sesji lub w chwili opuszczenia bloga. Przeglądanie bloga jest też możliwe bez użycia plików cookie, jeżeli Twoja przeglądarka internetowa jest skonfigurowana w taki sposób.

Wiadomości mailowe

W chwili przesłania przez Ciebie wiadomości mailowej (e-maila) zawierającej dane osobowe, dzięki którym Twoja tożsamość mogłaby zostać zidentyfikowana, zarówno za pośrednictwem e-maila z zapytaniem lub komentarza, jak i formularza przesłanego pocztą mailową, dane te są wykorzystywane w celu spełnienia Twojego żądania.

Linki

Autor robi wszystko, co w jego mocy, aby wszelkie przekierowania z niniejszego bloga trafiały na strony internetowe, które nie zawierają nielegalnych i/lub szkodliwych treści. Często jednak zdarza się, że strony i adresy stron internetowych zmieniają się szybko i autor nie zawsze jest w stanie poręczyć za zawartość każdej docelowej strony internetowej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Ochrony Danych Osobowych lub w związku z własnymi doświadczeniami przy okazji odwiedzania niniejszego adresu internetowego, prosimy o kontakt.

Zmiany i koniec obowiązywania Warunków Użytkowania

Autor bloga zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia działania wszystkich lub dowolnej części niniejszej strony internetowej oraz Warunków Użytkowania w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich pod tym adresem lub w chwili, gdy użytkownicy zostaną o nich powiadomieni.